Hoe is de benzineprijs opgebouwd?

Als autobezitter kom je er niet onderuit: de benzineprijs. Bij elke tankbeurt zie je het bedrag op het scherm stijgen en vraag je je af hoe deze prijs eigenlijk tot stand komt. In dit artikel leggen we uit hoe de benzineprijs is opgebouwd.

Accijns en btw

Een groot deel van de benzineprijs bestaat uit accijns en btw. Accijns is een belasting die de overheid heft op brandstoffen om de schatkist te vullen en om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Voor benzine bedraagt de accijns momenteel € 0,8085 per liter. Daarbovenop komt nog 21% btw. Bij een benzineprijs van € 1,80 per liter gaat dus ruim een derde van de prijs naar de overheid.
Kosten van ruwe olie

Een andere belangrijke factor die de benzineprijs beïnvloedt, is de prijs van ruwe olie. De prijs van olie wordt bepaald op de wereldmarkt en is onderhevig aan schommelingen. Bij een hoge olieprijs zullen de kosten voor benzine ook hoger liggen.

Lees ook:  Benzineprijs Uelsen

Raffinagekosten

Ruwe olie moet eerst worden bewerkt voordat er benzine van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in een raffinaderij. De kosten die hierbij komen kijken, zijn een belangrijk onderdeel van de benzineprijs. Hoe complexer de bewerking, hoe hoger de raffinagekosten. Bovendien zijn er ook kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van de raffinaderij.

Transport en opslag

Nadat de benzine is geproduceerd, moet deze nog worden getransporteerd naar de benzinepomp. Hierbij komen kosten kijken voor opslag, transport en distributie. Deze kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen de raffinaderij en de benzinepomp en de manier waarop de benzine wordt vervoerd.

Winstmarge

Als laatste onderdeel van de benzineprijs is er de winstmarge. Dit is het bedrag dat het tankstation verdient per liter benzine. De hoogte van deze marge kan verschillen per tankstation en hangt af van onder andere de locatie en de concurrentie.

Tabel: Kostenopbouw van benzine

OnderdeelPercentage van de prijs
Accijns44%
Btw21%
Kosten van olie23%
Raffinagekosten6%
Transport en opslag4%
Winstmarge2%

Ook interessant: