Een autoverzekering zonder check afsluiten, kan dat wel?

autoverzekering geennee

Is het mogelijk om een autoverzekering zonder check af te sluiten? Dit is een vraag die steeds meer mensen zich door de jaren heen hebben gesteld. Het al dan niet kunnen afsluiten van een dergelijke verzekering is voor veel mensen van belang omdat ze omwille van de één of andere reden niet meer op de normale manier aan een autoverzekering kunnen komen. Verschillende redenen kunnen daarvan aan de basis liggen. Op deze pagina gaan we hier graag verder op in en vertellen we je ook meteen of het al dan niet mogelijk is om een autoverzekering af te sluiten zonder dat er daaraan voorafgaand aan controle wordt uitgevoerd.

Wat is een autoverzekering zonder check precies?

Laat ons om te beginnen even concreet vertellen wat een autoverzekering zonder check nu precies is. Het gaat hierbij om een verzekering die je voor je auto kan afsluiten waarvoor er geen controle wordt uitgevoerd. Met andere woorden, de verzekeraar biedt blind een verzekering aan zonder zich bewust te zijn van belangrijke gegevens zoals bijvoorbeeld:
  1. De financiële situatie (en vooral het financiële verleden) van de verzekeringnemer;
  2. Het schadeverleden waar de verzekeringnemer over beschikt;

In het verleden werd bovenstaande nog wel eens gedaan, maar dat liep in de praktijk eigenlijk voor alle betrokken partijen vaak niet goed af. Omwille van die reden werd er uiteindelijk besloten om de autoverzekering zonder check af te voeren. Tegenwoordig is het dan ook zo dat deze eigenlijk niet echt meer bestaat. Ze wordt vaak nog wel aangeboden, maar toch is het zo dat er doorgaans altijd nog wel een (kleine) controle wordt uitgevoerd voordat de autoverzekering zal worden verstrekt.

Voor wie is een dergelijke autoverzekering belangrijk?

Voor veel mensen is het misschien een beetje schrikken dat anderen behoeften kunnen hebben aan een autoverzekering die zonder controle kan worden afgesloten. Toch zijn er in de praktijk best een groot aantal personen die hier behoeften aan hebben. Verschillende zaken kunnen hiervan aan de basis liggen:

  1. Mogelijks heeft de verzekeringnemer ooit aanzienlijke financiële problemen gehad;
  2. Misschien beschikt de verzekeringnemer wel over een zeer slecht schadeverleden;

Op het moment dat er een (auto)verzekering wordt afgesloten wordt er eigenlijk gekeken naar twee verschillende soorten gegevens. In eerste instantie is er de solvabiliteit van de verzekeringnemer. Is de persoon in kwestie bijvoorbeeld wel of niet in staat om de verzekering op een correcte manier te betalen? Wanneer er hier een positief antwoord op kan worden verkregen wordt er gekeken naar de tweede belangrijkste factor. Deze is natuurlijk het schadeverleden waarvan sprake is.

Wanneer er door de verzekeraar moet worden vastgesteld dat het met één van deze twee factoren niet (helemaal) goed zit kan dat als gevolg hebben dat de verzekering wordt geweigerd. Voor mensen waarbij dit het geval is spreekt het voor zich dat zij graag koste wat het kost die controle willen vermijden. Omwille van die reden gaat men op zoek naar een autoverzekering zonder check.

Bestaat zo’n autoverzekering eigenlijk wel?

Het is lastig om deze vraag te beantwoorden. In principe zouden we namelijk kunnen stellen dat een autoverzekering zonder check afsluiten vandaag de dag ongelofelijk moeilijk is. Dat is het gevolg van het feit dat verzekeraars door de jaren heen soms in woelig vaarwater terecht zijn gekomen door zonder grondige controle verzekeringen aan te bieden. Het zomaar verstrekken van een verzekering zonder voorafgaand onderzoek gebeurt in de praktijk dan ook eigenlijk nog maar zelden. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er een andere mogelijkheid op de markt wordt aangeboden.

Lees ook:  Tips voor een goede en voordelige autoverzekering

Zoals hierboven reeds aangegeven is het afsluiten van een autoverzekering zonder check voor veel mensen erg belangrijk. Zij hebben in het verleden namelijk even met een bepaald financieel probleem te maken gekregen welke ervoor heeft gezorgd dat ze tijdelijk hun premie niet konden betalen. Het gevolg? Dat ze bij een standaard verzekeraar mogelijks niet langer welkom zijn voor hun autoverzekering. Dat is natuurlijk ongelofelijk vervelend. Valt daar dan helemaal niets aan te doen? Toch wel. Er liggen op dit vlak verschillende oplossingen voor het grijpen.

Hoe een autoverzekering zonder check moeten afsluiten voorkomen?

Het feit dat er eigenlijk tegenwoordig niet langer zoiets bestaat als een autoverzekering zonder check heeft ook nieuwe opportuniteiten met zich meegebracht. In principe is het voor veel mensen dan ook mogelijk om de vervelende situatie waarin ze zich bevinden bij te sturen. Dit kan op verschillende manieren. Is er vroeger sprake geweest van een financieel probleem en heb je daardoor een aanzienlijke achterstand opgebouwd bij je autoverzekeraar? Is deze achterstand inmiddels verholpen en beschik je nu over een meer stabiele financiële situatie? Dan is dat in het merendeel van de gevallen wel iets waar een verzekeraar oren naar kan hebben.

Een ander verhaal wordt het uiteraard wanneer je over een gitzwart schadeverleden beschikt. Heel wat bestuurders hebben verschillende ongevallen op de teller staan waarbij ze bij enkelen zelf verantwoordelijk waren voor het ongeval. Dat is natuurlijk vervelend. Het oplossen van dit probleem vergt tijd. Toch zijn er ook in deze situatie verzekeraars die mogelijks bereid zouden kunnen zijn om je te helpen. Let wel, in het merendeel van de gevallen zijn hier strenge(re) voorwaarden aan verbonden. Om welke voorwaarden dat dan precies gaat zal altijd af te lezen zijn uit de polisvoorwaarden die je dient te ondertekenen voor je autoverzekering.

Voorkom de behoeften voor een autoverzekering zonder controle

Voor het afsluiten van een autoverzekering zonder controle geldt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Dat lijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan. Neem daarvoor eens een kijkje bij Geennee.nl. Voorafgaand aan het afsluiten van je (eerste) autoverzekering kan het in de praktijk sowieso wenselijk zijn om aandacht te besteden aan:

  1. Het feit of je over een solvabele financiële situatie beschikt of niet;
  2. Een zo net mogelijk schadeverleden en zo verantwoord mogelijk rijgedrag;

Op het ogenblik dat je wordt geweigerd door een bepaalde verzekeraar is het vaak een werk van lange adem om terug in de gratie bij deze partijen te komen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat je in tussentijd een beroep moet doen op alternatieve verzekeraars die je waarschijnlijk niet alleen een waarborg zullen vragen, maar ook nog eens een hogere premie zullen aanrekenen. Hoe dan ook, zoek je gewoon informatie op over een autoverzekering zonder check, maar heb je wel nog de mogelijkheid om een beroep te doen op een gewone verzekeraar? Zorg er dan zeker en vast voor dat, dat ook richting de toekomst zo kan blijven.

Ook interessant: